Systemy kontroli dostępu ? wyzwania i najnowsze trendy w XXI wieku

Systemy kontroli dostępu podbijają rynek security. Taką tendencje dobitnie ukazują statystyki z 2016 roku wykonane przez agencję Memoori, która zaobserwowała 10-procentowy wzrost sprzedaży systemów KD. Jest on głównie związany z niesamowitym rozwojem tej dziedziny, wykorzystywaniem, co raz nowszych i skuteczniejszych rozwiązań nie tylko do ochrony przejścia do budynku, ale również prowadzenia szczegółowych analiz. To przede wszystkim funkcjonalność sprawiła, że przedsiębiorcy decydują się na instalację systemów KD, które dzięki wykorzystaniu protokołu IP mogą współpracować z innymi instalacjami security, a także umożliwiają efektywne zarządzenia profilami tysięcy użytkowników jednocześnie. Z tego względu przygotowaliśmy krótki artykuł dotyczący nowoczesnych systemów kontroli dostępu, a także rozwiązań technologicznych, które podbijają rynek security w XXI wieku.

Kontrola dostępu w erze IoT

W ostatnich latach zapewne spotkaliśmy się z określeniem IoT (Internet of Things), które odnosi się nie tylko do systemów zabezpieczeń. W tej chwili większość urządzeń elektronicznych komunikuje się między sobą za pomocą protokołu IP, co również zostało zaimplementowane w przypadku systemów KD. Takie rozwiązanie umożliwia stworzenie rozbudowanego systemu zabezpieczeń, który będzie składał się z kilku podsystemów sterowanych oraz zarządzanych z poziomu centrum monitorowania lub mobilnych urządzeń peryferyjnych. IoT niewątpliwie wywarł duży wpływ na rozwój systemów kontroli dostępu, które stały się bardziej skuteczne poprzez rejestracje i archiwizację wszelkich zdarzeń na serwerze lub cyfrowej chmurze danych oraz możliwość dokładnej analizy informacji dotyczących użycia kluczy dostępu przez użytkowników.

Schemat autoryzacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego

W ten sposób przedsiębiorcy mogą zapewnić jeden skalowalny system dla swojej firmy, który pozwala ograniczyć dostęp do budynku osobom nie powołanym oraz efektywnie kontrolować czas pracy pracowników. Atutem nowoczesnych systemów KD w erze IoT jest możliwość szybkiego dostosowywania uprawnień dostępowych dla pracowników, gości oraz wartowników, którzy pracują w różnych sektorach, przemieszczają się po odmiennych strefach i pracują w różnych godzinach. Poza bezpieczeństwem walorem takiego systemu jest również możliwość dokładnego analizowania zdarzeń, związanego z użyciem kart zbliżeniowych lub innych transponderów. Administratorzy mają dostęp do danych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy, przemieszczaniem się po budynku, próbą nieautoryzowanego przedostania się do danej strefy. Aby korzystać z takich informacji należy stworzyć serwer do archiwizowana wszelkich rejestrów lub wykorzystać w tym celu cyfrową chmurę, która staję się, co raz bardziej popularnym rozwiązaniem.

Program do rejestracji czasu pracy

Systemy kontroli dostępu zmierzają również w kierunku pełnej mobilności oraz zautomatyzowania procesu uwierzytelniania. W tym celu możemy się spotkać z wykorzystaniem smartfonów, jako mobilnych transponderów dostępu. Z pomocą technologii NFC lub Bluetooth Smart użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danej strefy po przyłożeniu telefonu z zainstalowaną aplikacją do czytnika zbliżeniowego. Atutem tego rozwiązania jest również możliwość zdalnego dostosowania uprawnień dostępowych oraz zmiany ustawień dla pracowników lub stworzenia profilu dla gości.

Smartfon jako mobilny transponder zbliżeniowy

Alternatywą dla uwierzytelniania mobilnego jest biometria, która zdaniem wielu ekspertów jest bardziej skuteczna oraz praktyczna. W tym wypadku kluczem dostępowym są unikatowe cechy fizyczne naszego ciała, nie musimy posiadać smartfonu z dostępem do Internetu i zainstalowaną aplikacją. Rozwiązania biometryczne są powoli wdrażane do dużych przedsiębiorstw i korporacji, ale z racji dużych kosztów urządzeń z ich całkowitą dominacją na rynku będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.