Co to jest centrala alarmowa?

W systemach alarmowych najważniejszym urządzeniem jest centrala alarmowa, która stanowi ?mózg? operacyjny całej instalacji. W niniejszym artykule dowiedzą się państwo informacji na temat centrali alarmowej.

Centrala alarmowa

Działanie systemu alarmowego opiera się na przesyłaniu komunikatów oraz sygnałów do centrali alarmowej poprzez urządzenia składowe (czujki). Tym samym do zadań centrali alarmowej należy zbieranie i analizowanie sygnałów pochodzących z poszczególnych czujek, archiwizowanie zdarzeń i ich rejestrowanie, przesyłanie sygnałów alarmowych do sygnalizatorów oraz powiadamianie odpowiednich służb oraz użytkowników na temat alarmów i zarejestrowanych zdarzeń. Wyróżniane są trzy stany działania central alarmowych:

  • czuwania ? przyjmowanie sygnałów z linii sabotażowych, kontrola zasilania
  • dozorowania ? sygnały pochodzące z linii dozorowych
  • alarmowania ? po przyjęciu sygnału z czujników lub przycisku alarmowego, centrala przechodzi w stan alarmowania, uruchamiane są sygnalizatory oraz wysyłane są wiadomości do odpowiednich służb oraz osób upoważnionych

Centrala alarmowa umożliwia na przepływ informacji oraz sygnałów pochodzących z reszty urządzeń za pomocą tzw. linii. W systemach alarmowych możemy wyróżnić następujące linie:

  • dozorowe ? łączą czujki z centralą alarmową i w razie zarejestrowania odpowiedniego zdarzenia pozwalają wywołać alarm (również działania sabotażowe)
  • napadowe ? łączą przyciski alarmowe z centralą alarmową
  • szyfrujące ? łączą manipulatory z centralą alarmową, pozwalają na manualne programowanie centrali
  • sygnalizacyjne ? łączą sygnalizatory z centralą alarmową
  • adresowe ? łączą grupy urządzeń adresowych z centralą alarmową (czujki, przyciski napadowe przesyłają informacje do centrali alarmowej).

W tej chwili najczęściej spotykane są centrale alarmowe mikroprocesorowe, która poza standardowymi funkcjami, pozwalają m.in. na powiadamianie służb medycznych, ochrony, policji, czy straży pożarnej lub zdalne konfigurowanie naszego systemu.